Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Dotazník pro uchazeče

Máte-li zájem se ucházet o práci u naší společnosti, proveďte jednoduchou online registraci vyplněním elektronického dotazníku a ostatní nechte na nás.

Dotazník uchazeče o zaměstnání

Příjmení, jméno, titul: (*)

Rodné příjmení:

Datum narození: (*)
Den: Měsíc: Rok:

Váš e-mail (*)

Telefon (*)


Adresa trvalého bydliště

Ulice: (*)

Číslo popisné/orientační: (*)

Město: (*)

PSČ: (*)


Zdravotní stav

Změněná pracovní schopnost: (*)

Pobírám následující důchod (uveďte jaký):

Mám následující zdravotní omezení (uveďte jaká, jste-li bez omezení, uveďte BEZ OMEZENÍ):


Vzdělání

Zaškrtněte vámi dosažené vzdělání (*)
Základní vzděláníStřední odborné učilištěStřední školaVysoká škola

Obor

Znalost cizích jazyků:

Jiné znalosti::
(řidičský průkaz, svářečské zkoušky, práce ve výškách apod..)


Předchozí zaměstnání

1. název zaměstnání Doba trvání (v letech)
2. název zaměstnání Doba trvání (v letech)
3. název zaměstnání Doba trvání (v letech)


Ostatní

Čistý trestní rejstřík: (*)

Veden/a v evidenci úřadu práce: (*)

Máte ještě jiný pracovní poměr, jaký-kde?

Nástup možný od:

U firmy NSE Solutions se ucházím o funkci :


Životopis

Nahrajte Váš životopis - soubor .doc, .pdf max. 3MB (nepovinné)


Chcete nám sdělit něco dalšího?Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností NSE Solutions, s.r.o. pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzuji, že jsem informován o tom, že spol. NSE Solutions, s.r.o. mi kdykoliv na požádání poskytne informaci, jakým způsobem jsou zpracovány a uchovány mé osobní údaje během výběrového řízení. Údaje uchazeče o zaměstnání budou uchovány a využívány pro potřeby výběrových řízení společnosti a ve prospěch uchazeče. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním těchto údajů je možno kdykoliv odvolat.


(*) - povinná pole


compose