Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

INTERIM management

 

students

Podpora při implementaci změn

Chcete-li implementovat LEAN PLANT, musíte počítat s tím, že firma bude procházet procesem změny a současně nastavujete novou kulturu ve společnosti.

Tento proces v sobě zahrnuje několik fází, které je nutné striktně dodržet.
Nechtějte udělat stejné chyby, jako jsme udělali my, a proto Vám nabízíme odborné vedení projektového týmu.
Jakmile vyhlásíte proces změny, počítejte s negativní reakcí zaměstnanců, protože se budou cítit ohroženi. Na druhé straně Vás konkurenční prostředí nutí udělat tyto změny, abyste získali konkurenční výhodu.
Řešení takovéto situace metodou pokus – omyl se nevyplácí.

Naše pomoc spočívá v účasti konzultanta v projektech, kde společně s Vámi řeší proces změny.
Po celou dobu projektu Vám můžeme nabídnout podporu on-line.

 

Cena 12.000 Kč bez DPH za školící den