Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Kurz pro střední management

Střední management je v hierarchii organizace firmy tzv. na půli cesty. Není tvůrcem vize a strategie, ale je vykonavatelem myšlenek vrcholového managementu, které předávajá podřízeným zaměstnancům, nebo je realizuje prostřednictvím projektů.

Manažeři středního managementu vznikají zpravidla ze specialistů nebo mistrů. Nemají zkušenosti z procesu řízení změn. Přitom jejich vliv na výkon a výsledky ve společnosti je naprosto klíčový.

Tuto úroveň řízení lze definovat jako „rodinné stříbro“, u kterého je nutné zvyšovat  odborné znalosti a dovednosti k zajištění tržního podílu firmy.

Nabízené kurzy jsou vedeny interaktivně – účastníci kurzů řeší případové studie, nebo zvolené problémy ve společnosti.

Kurzy jsou tvořeny na základě potřeb Vaší firmy nebo si můžete vybírat z naší nabídky:

  • vedení a řízení lidí,
  • implementace štíhlé výroby,
  • jak snížit průběžnou dobu výroby,
  • řízení logistických procesů,
  • projektové řízení.

Cena 15.000 Kč za školící den