Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Manažerské vzdělávání


management_training_BWKURZ PRO TOP MANAGEMENT
Současné trendy v procesu řízení vyžadují od manažerů, aby stále více uvažovali strategicky. Zpravidla každé manažerské rozhodnutí přináší dlouhodobé důsledky, z nichž ty špatné se velice obtížně napravují.
Zjisti více

 

KURZ PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT
Střední management je v hierarchii organizace firmy tzv. na půli cesty. Není tvůrcem vize a strategie, ale je nositelem myšlenek z TOP managementu, které předává podřízeným zaměstnancům nebo je realizuje prostřednictvím projektů.
Zjisti více

 

KURZ PRO PRVOLINIOVÝ MANAGEMENT
Prvoliniový management je nejdůležitější pro jakoukoliv organizaci, která chce obstát v konkurenčním boji a dále se rozvíjet. Do této úrovně patří nejen mistři, ale i specialisti první línie z podpůrných procesů, kteří jsou zpravidla v pozici mezi mlýnskými kameny. Jsou to často lidé, kteří svou pozici získali díky tomu, že byli nejlepšími dělníky, údržbáři apod.
Zjisti více