Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Podporujeme

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům a ukázat, že práce každého z nás má smysl. Díky Vám všem podporujeme organizace, fondy či sdružení,
která podle nás zaslouží pozornost a odměnu za svou vynikající a vytrvalou práci.

 

 

V roce 2015 jsme podpořili:

Impuls_logo_new_fin

Nadační fond IMPULS se sídlem v Kateřinské 30 byl založen dne 6. dubna 2000 s cílem finančně podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou  hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, podílí i na realizaci vědeckých výzkumů, studijní a osvětové činnosti o roztroušené skleróze.

Odkaz na web

pamet_naroda

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Dokumentují dějinné příběhy, na které se zapomnělo, nebo mělo zapomenout. Vypráví je dál, zapojují žáky i studenty, oceňujeme hrdiny, spolupracují v zahraničí. Jsou novináři, historici, reportéři v terénu, editoři, překladatelé, korektoři, dokumentaristé.

Odkaz na web

janicek ops

Janíček, o.p.s. je sdružení rodičů z Tábora a okolí, kteří svým dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s úctou k přírodě a tradicím. Založili dětský klub, ve kterém jsou děti vedeny s láskou, úctou a s přístupem odpovídajícím jejich vývojové fázi. Inspiraci nachází ve waldorfské pedagogice, která je v souladu s jejich představami o výchově dětí předškolního věku. V září 2013 otevřeli dveře prvním dětem.

Odkaz na web

 cesky svaz ochrancu prirody

Český svaz ochránců přírody je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Jejich činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečují o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky.

Odkaz na web

 

 

V roce 2016 jsem podpořili:

paraple

Paraple centrum je obecně prospěšná společnost, která pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci.

Odkaz na web

dobryandel_logo

Systém Dobrý anděl, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocncýh i relativně malými pravidělnými měsíčními příspěvky.

Odkaz na web

cesta za snem

Cesta za snem vymyslela první Hady cyklo maraton, kde se spoují dvojice lidí – handicapovaný a nehandicapovaný, muž a žena, junior a senior. Vytvořili nový koncept zážitků pro lidi po úrazu či nemoci, kde terapeuty a psychology vystřídali noví kamarádi.

Odkaz na web

PostBellum_logo-color

Post Bellum je nezisková organizce, která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků důležitých momentů 20. století. Organizaci založila skupina novinářů a historiků, ktěří jsou přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost vyprávět svůj příběh tak, jak se opravdu stal.

Odkaz na web

 cb_250

Rugby Club České Budějovice vznikl v roce 2011. O rok později se stal členem rugbyové unie a začal se naplno věnovat rugbyovým soutěžím a turnajům v ČR. V současné době má Rugby Club ČB tým můžu, žen a mládeže.

Odkaz na web

 

V tomto roce podporujeme:

 pamet_naroda

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Dokumentují dějinné příběhy, na které se zapomnělo, nebo mělo zapomenout. Vypráví je dál, zapojují žáky i studenty, oceňujeme hrdiny, spolupracují v zahraničí. Jsou novináři, historici, reportéři v terénu, editoři, překladatelé, korektoři, dokumentaristé.

Odkaz na web

 cb_250

Rugby Club České Budějovice vznikl v roce 2011. O rok později se stal členem rugbyové unie a začal se naplno věnovat rugbyovým soutěžím a turnajům v ČR. V současné době má Rugby Club ČB tým můžu, žen a mládeže.

Odkaz na web