Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Outsourcing personálního a mzdového oddělení

Potřebujete snížit náklady či personálně optimalizovat Vaší společnost? Chcete si uvolnit ruce svěřením personálních záležitostí odborné externí společnosti? Nedaří se Vám nastavit motivační systém? Máte potíže s produktivitou práce? Navyšuje se Vám administrativní práce s nulovou přidanou hodnotou? Rádi Vám pomůžeme či poradíme.

Jako specialisté na HR problematiku nabízíme personální outsourcing v těchto oblastech:

  • outsourcing personální administrativy
  • outsourcing mzdového účetnictví
  • outsourcing lidských zdrojů
  • služby externího personalisty

Externí vedení personálního oddělení je pro střední a malé společnosti, které nemají či nechtějí budovat personální oddělení. Pomáhá standardizovat personální postupy a nastavovat systémy vedení zaměstnanců tak, aby bylo v rámci firemních procesů dosahováno co nejvyšší ekonomické efektivity a příjemné sociální atmosféry. Cíleně vyhledáváme slabé a silné stránky procesů uvnitř Vaší společnosti a navrhujeme praktická řešení.

Cílem outsourcingu je:
Snížení nákladů ve Vaší společnosti. Přenesení odpovědnosti za personální problematiku, které Vám ušetří čas i náklady. Využitím služeb NSE Solutions, s.r.o. budete mít o starost méně a můžete se tak rozvíjet v oblastech, které jsou pro Vás nejdůležitější a v kterých vynikáte.

Část svých povinností svěřte odborníkům. Věnujte se své práci, tam je Vaše síla, tam jste nenahraditelní, v personálním outsourcingu jsme silní my.

Přenecháte-li nám některou z oblastí personálního outsourcingu, nemusíte mít obavy o to, že ztratíte přehled o činnosti interních procesů – naopak, budete informováni o každém realizovaném kroku, který podnikneme na základě Vašich pokynů. Samozřejmostí je kompletní archivace veškerých dokumentů v souladu s platnou legislativou, reporting dat. Veškerá starost o dodržování legislativních pravidel či sledování nových pracovně-právních předpisů, bude v naší plné odpovědnosti. Zaručujeme diskrétnost, ručíme bezchybně odvedenou prací.

V minulosti byla položena jednomu z nejúspěšnějších manažerů současné doby otázka, kdo je ve firmě důležitější, zda finanční či personální oddělení, odpověděl: „Důležitější je vždy personální oddělení“. Proč? Parafráze: „Personalista vybere hráče, s nimiž se vyhrávají zápasy. Finančník to jenom zaplatí.“


barchart