Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Personální politika

Zaměstnanci jsou tím nejdražším kapitálem naší společnosti. Velkou měrou rozhodují o úspěchu celého podniku, který závisí především na jejich výkonnosti a kvalifikaci. Hlavním cílem personální politiky je udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Všem našim zaměstnancům zajišťujeme takové podmínky a podporu, které umožňují jejich profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností a znalostí. Celoživotní vzdělávání považujeme za hlavní zdroj zvyšování produktivity.

Poslání našeho personálního oddělení

Systematickým využíváním pravidelných hodnocení a plánů rozvojových aktivit zvyšujeme potenciál zaměstnanců a kvalitu jejich práce. Zodpovědným výběrem našich nových zaměstnanců doplňujeme týmy do efektivních a kompaktních celků. Cílů personalistiky dosahujeme s vědomím morální a sociální odpovědnosti k zaměstnancům. Realizací motivačních pobídek zapojujeme zaměstnance do zhodnocování vloženého kapitálu a hledání nových řešení. Komunikací se zaměstnanci realizujeme oboustrannou zpětnou vazbu.

Filosofie NSE Solutions vychází ze základního principu orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb v maximální možné míře. Víme, že pro úspěšné podnikání je velmi důležitá dobrá pověst společnosti. Pro posílení základních firemních hodnot a vytváření dobrých vztahů s partnery jsme definovali klíčové charakteristiky zaměstnance, které postihují celkovou pracovní úspěšnost zaměstnance firmy, jeho ztotožnění s hodnotami společnosti a postoji organizace jako celku.

Klíčové charakteristiky naší filozofie

  • orientace na zákazníka
  • týmová spolupráce
  • efektivní komunikace
  • aktivní přístup k řešení problémů
  • zájem na vlastním rozvoji
  • profesní znalosti a dovednosti (profesionalita)
  • pracovní povinnosti
  • vedení lidí
  • organizační schopnosti

Spolupráce se školami

Naše společnost NSE Solutions zavedla systém spolupráce se studenty středních a vysokých škol. Studentům nabízíme možnost nahlédnout do podnikových procesů formou odborné praxe a možností vypracování diplomových prací dle navržených témat.


logo