Rozvíjíme se

Spolupracujeme

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Nabízí modulárně koncipované vzdělání ve všech stupních vysokoškolského studia v oboru Ekonomika a management.
Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména přímo sousedících s Jihočeským krajem, tedy Rakouskem a Německem.
Zajímáme se

Podporujeme

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům a ukázat, že práce každého z nás má smysl. Díky Vám všem podporujeme organizace, fondy či sdružení, která podle nás zaslouží pozornost a odměnu za svou vynikající a vytrvalou práci.
 

Vážíme si lidí, kteří se snaží naše okolí dělat hezčím a příjemnějším. I z toho důvodu jsme se rozhodli finančně podpořit spolek Novobystřický buditel, který napomáhá rozvoji obyvatel a podporuje obnovu i udržování kulturních památek v okolí Nové Bystřice.

Odkaz na web

 

Spolku ZIKARON jsme pomohli s uložením kamenů zmizelých, které upomínají na život židovské komunity v Jindřichově Hradci. Slučujeme se záměrem zachování trvalého odkazu na osudy místních obyvatel.

Odkaz na web

 

Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Podporujeme zachování dějinných příběhů, na které by se nemělo zapomenout.

Odkaz na web

 

Být tu pro druhé, předávat životní energii a naději bez ohledu na zisk je v dnešní době nevšední záležitostí. Proto jsme se rozhodli ocenit aktivity Římskokatolické farnosti v Nové Bystřici v čele s P. PhDr. ThLic. Františkem Jindřichem Holečkem, OM.

Odkaz na web

 

Rugby Club České Budějovice vznikl v roce 2011. O rok později se stal členem rugbyové unie a začal se naplno věnovat rugbyovým soutěžím a turnajům v ČR. V současné době má Rugby Club ČB tým můžu, žen a mládeže.

Odkaz na web

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Dokumentují dějinné příběhy, na které se zapomnělo, nebo mělo zapomenout. Vypráví je dál, zapojují žáky i studenty, oceňujeme hrdiny, spolupracují v zahraničí. Jsou novináři, historici, reportéři v terénu, editoři, překladatelé, korektoři, dokumentaristé.

Odkaz na web

Paraple centrum je obecně prospěšná společnost, která pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci.

Odkaz na web

Systém Dobrý anděl, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

Odkaz na web

Cesta za snem vymyslela první Hady cyklo maraton, kde se spojí dvojice lidí – handicapovaný a nehandicapovaný, muž a žena, junior a senior. Vytvořili nový koncept zážitků pro lidi po úrazu či nemoci, kde terapeuty a psychology vystřídali noví kamarádi.

Odkaz na web

Nadační fond IMPULS se sídlem v Kateřinské 30 byl založen dne 6. dubna 2000 s cílem finančně podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou  hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, podílí i na realizaci vědeckých výzkumů, studijní a osvětové činnosti o roztroušené skleróze.

Odkaz na web

Janíček, o.p.s. je sdružení rodičů z Tábora a okolí, kteří svým dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s úctou k přírodě a tradicím. Založili dětský klub, ve kterém jsou děti vedeny s láskou, úctou a s přístupem odpovídajícím jejich vývojové fázi. Inspiraci nachází ve waldorfské pedagogice, která je v souladu s jejich představami o výchově dětí předškolního věku. V září 2013 otevřeli dveře prvním dětem.

Odkaz na web

Český svaz ochránců přírody je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Jejich činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečují o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky.

Odkaz na web