Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Kurz pro prvoliniový management

Prvoliniový management je nejdůležitější pro jakoukoliv organizaci, která chce obstát v konkurenčním prostředí a rozvíjet se.

Do této úrovně patří nejen mistři, ale i specialisté první linie z podpůrných procesů, kteří jsou zpravidla v pozici mezi mlýnskými kameny (nadřízení – dělníci, či jiní specialisté). Jsou to často lidé, kteří svou pozici získali díky tomu, že byli nejlepšími dělníky, údržbáři apod. Mají stále úzkou vazbu na své podřízené, a to jim často ztěžuje situaci. Na druhé straně se od nich očekává předávání pokynů a informací směrem dolů. Vzhledem k tomu, že jim chybí znalosti a dovednosti, stává se, že se neztotožňují se záměry, které prosazují.

Účastníci se v kurzu zdokonalí ve vedení a řízení lidí, včetně objasnění procesu změn. Dále se zevrubně seznámí s metodologií a nástroji štíhlé výroby.

Kurzy jsou tvořeny na základě potřeb Vaší firmy nebo si můžete vybrat z naší nabídky:

  • vedení a řízení lidí,
  • nástroje štíhlé výroby,
  • zlepšování výroby,
  • kvalita výroby.

Cena 15.000 Kč za školící den