Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Kurz pro TOP management

Novodobé  trendy v procesu řízení vyžadují, aby management stále více uvažoval strategicky. Zpravidla každé manažerské rozhodnutí přináší dlouhodobé důsledky, z nichž ty špatné se velice obtížně napravují.

Nabízené kurzy vytvářejí návod, jak dělat v managementu „správné věci a jak ovlivnit podřízené, aby dělali „věci správně“.

Obsahem kurzů je návod na uplatnění soft a hard managementu při realizaci změny. Účastníci získají v průběhu kurzu vědomosti a dovednosti využívání nástrojů a metodik k odstranění negativních jevů ve společnosti.

Nabízené kurzy jsou vedeny interaktivně – účastníci řeší případové studie nebo  zvolené problémy ve společnosti.

Kurzy jsou tvořeny na základě potřeby Vaší firmy nebo lze vybírat z naší nabídky:

  • strategie společnosti,
  • vedení a řízení lidí,
  • procesní změny ve společnosti řešené metodou LEAN a SIX SIGMA,
  • Total Quality management.

Cena 15.000 Kč za školící den