Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Manažerský audit

management_audit

Manažerský audit se stává častým nástrojem strategického řízení podniku, využívaným především při změnách podnikové kultury, vlastnictví, transformacích podnikové organizace či proměnách strategie firmy.

Zájem o manažerský audit přichází od podniků majících dlouhodobý zájem o kvalitu svého managementu i celkovou úroveň lidských zdrojů, o firemní klima a kulturu podniku, stabilizaci manažerských struktur nebo identifikaci personálních záloh na klíčové manažerské pozice.

Manažerský audit (Flash audit) posoudí stav efektivnosti Vaší firmy třetí stranou.

Obsahem auditu je:
• time management,
• interpersonální vztahy a motivace,
• stav procesního řízení,
• využívání nástrojů k vyšší efektivnosti.

Výstupem auditu je prezentace zjištěného stavu s návrhy na zlepšení efektivnosti firmy. Následně Vám nabízíme online podporu při implementaci změn.

Cena 30.000 Kč bez DPH